Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, साँखु, काठमाण्डौ

श‌खरापुर ६

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, साँखु, काठमाण्डौ

श‌खरापुर ६

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय, साँखु, काठमाण्डौ

ठेगाना : श‌खरापुर ६

फोन नं : 014450905

फ्याक्स : 014450905

इमेल : ilakasnkhu@gmail.com