Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, साँखु, काठमाण्डौ

श‌खरापुर ६

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, साँखु, काठमाण्डौ

श‌खरापुर ६

शिखा थापा


शिखा थापा


शिखा थापा
कम्प्युटर अपरेटर

शाखा नागरिकता शाखा
पद कम्प्युटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल ilakasankhu@gmail.com
सम्पर्क 9845491848
ठेगाना कलैया उप म.न.पा. वारा
बहाल मिति २०६९ चैत्र २०