Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, साँखु, काठमाण्डौ

श‌खरापुर ६

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, साँखु, काठमाण्डौ

श‌खरापुर ६

खुमकान्त आचार्य

  • खुमकान्त आचार्य

खुमकान्त आचार्य


खुमकान्त आचार्य
कार्यालय प्रमुख

पद कार्यालय प्रमुख
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9851244497
बहाल मिति २०७६ श्रावण १६